Uitbreiding van de Plantenatlas

De Digitale Plantenatlas kan naast de geplande drie delen uitgebreid worden met nieuwe delen. Nieuwe auteurs kunnen daarbij gebruik maken van foto’s uit de eerste drie delen. Zo kunnen op een efficiënte manier atlassen worden geproduceerd van andere landen, en atlassen samengesteld worden met nieuwe selecties van wilde planten, economische planten en subfossiele plantenresten.

Ook deze boeken zullen worden uitgegeven als een nieuw deel in de serie Groningen Archaeological Studies, terwijl de digitale versie zal worden toegevoegd aan de website van de digitale bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Digitale Plantenatlas zal ook deel gaan uitmaken van de Nationale Referentiecollectie (NRc), waarin kennis op het gebied van specifi eke materiaalgroepen wordt gebundeld.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Prof. dr. René Cappers
Groningen Instituut voor Archeologie
Rijksuniversiteit Groningen
Poststraat 6 9712 ER
Groningen
E-mail: r.t.j.cappers@rug.nl
Tel.: +31 (0)50 3636744.

recently published
by Barkhuis


Origin of the Dutch coastal landscape. Long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series
www.barkhuis.nlMagoúla Pavlína. A Middle Bronze Age site in the Soúrpi Plain (Thessaly, Greece)
www.barkhuis.nl