Digitale Atlas van Economische Planten in de Archeologie

"Having just received the latest Digital Atlas volume from Holland - this time the volume on Economic Plants in Archaeology - I just wanted publically to congratulate and thank all involved for this remarkable work, including of course the publisher who has been very helpful with queries and delivery as well as producing such handsome volumes. As we all know, well recorded reference collections are at the core of what we do but are very hard both to make accessible and fund! These volumes are a fantastic resource and have been taken up by our archaeobotany group with some gusto, being especially useful for newcomers. The double set of copies in our lab and the website will be a cornerstone of our work for years to come. Many, many thanks for your work."
           Andrew Fairbairn, University of Queensland, Australia on The archaeobotany mailing list


Het derde deel van de Digitale Plantenatlas  presenteert afbeeldingen van subfossiele resten van planten met een economische waarde. Deze plantenresten zijn voornamelijk afk omstig uit opgravingen in de oude wereld (Europa, West-Azië en Noord-Afrika) die het Deutsches Archäologisches Institut (DAI, Berlijn) en het Groningen Instituut voor Archeologie (GIA) hebben uitgevoerd of waaraan deze instituten hebben deelgenomen.

Plantenmateriaal is doorgaans snel vergankelijk, maar kan in archeologische vindplaatsen toch bewaard blijven als de biologische afbraak van het materiaal geblokkeerd is. Veel plantenresten worden bij opgravingen in verkoolde vorm aangetroffen doordat ze met vuur in aanraking zijn geweest zonder daarbij volledig tot as te zijn verbrand. Onder extreem droge klimaatsomstandigheden, zoals in Egypte, kan plantenmateriaal ook in een volledig uitgedroogde vorm bewaard blijven. Het zijn vooral de op deze manier geconserveerde resten van economisch waardevolle planten die worden afgebeeld. Daarmee sluit deze atlas goed aan op de Digitale Atlas van Economische Planten.

Evenals als de andere atlassen is ook deze atlas een combinatie van boek en website.

Het boek

Evenals in het tweede deel van deze serie, zijn ook in dit deel naast afbeeldingen van zaden en vruchten ook afbeeldingen  opgenomen van andere plantendelen. De eventuele variatie in zaad- en vruchtvorm wordt aanschouwelijk gemaakt door exemplaren van verschillende opgravingen af te beelden. Om hun herkenning en determinatie te ondersteunen zijn ook foto’s opgenomen van recente planten en relevante plantendelen.

De website

Op de website zullen, in aanvulling op de foto’s, ook morphometrische meetgegevens beschikbaar zijn van subfossiele zaden en vruchten. Deze metingen kunnen vergeleken worden met eigen metingen van het betreffende plantentaxon.

Extra informatie

Een voorbeeldhoofdstuk uit de atlas in lage resolutie (PDF, 72 dpi, 5 MB).

Alle afbeeldingen van plantendelen op deze pagina  en in de banner kunnen vergroot worden door erop te klikken.

Samenvatting

Titel: Digitale Atlas van Economische Planten in de Archeologie
Auteurs: R. Neef, R.T.J. Cappers & R.M. Bekker
ISBN: 9789491431029
Publicatiejaar: 2011
Uitvoering: 760 pagina's, full colour, genaaid gebonden, formaat 21 x 29,7 cm (A4-formaat)
Plantenfamilies: 56
Plantensoorten (taxa) 191
Foto's: 773  foto's van subfossiele plantendelen, 1137 foto's van recente planten en plantendelen
Taal
: Engels en 15 indexen (wetenschappelijke naam, farmaceutische naam, Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Arabisch, Arabisch in transliteratie, Turks, Chinees, Pinyin (Chinees in transliteratie), Hindi, Sanskriet, Malayalam) 
Prijs: € 215,- incl. 6% BTW. 
Aanschaf van het boek geeft recht op toegang tot het afgeschermde deel van de websites behorende bij het project.
Gratis download: Een voorbeeldhoofdstuk uit de atlas

 

recently published
by Barkhuis


Origin of the Dutch coastal landscape. Long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series
www.barkhuis.nlMagoúla Pavlína. A Middle Bronze Age site in the Soúrpi Plain (Thessaly, Greece)
www.barkhuis.nl